programa educatiu xarxes socials adolescencia

Què podem fer per a acompanyar als menors? Volem fomentar la consciència a l’hora de publicar a la xarxa pensant en el seu futur? Ens preocupa que els infants i adolescents estiguin tot el dia enganxats al mòbil?

Sovint a les activitats formatives realitzades ens han comentat el desbordament que se sent des de casa i l’escola per tractar temes que tenen a veure amb l’educació digital; saber distingir si l’ús que fan els menors és l’adequat, conèixer els videojocs, entendre la seva forma de socialització, fins on arriba el control parental, etc. són alguns dels aspectes que tenen accent en aquestes xerrades.

Cafè i Social Media som conscients que el paradigma digital avança molt de pressa i, tant els pares i mares com la comunitat educativa, ens podem sentir superats en algunes situacions.

Sabem que a l’escola s’ofereixen xerrades per parlar de la ciberseguretat, que són necessàries per conèixer l’entorn i actuar de forma adequada a l’hora de navegar o publicar a la xarxa, però alhora ens trobem que hi ha aspectes que formen part de l’educació, del dia a dia i de la conscienciació, que no es tracten actualment i que evitarien moltes de les incidències que es generen habitualment (enviament de fotografies, discussions diàries a casa, etc).

És per això que hem dissenyat un programa educatiu que vol crear espais de diàleg i reflexió amb l’objectiu de conscienciar als menors en el bon ús de les xarxes socials i facilitar eines per a la seva gestió. Volem ajudar a que la comunicació entre els menors, l’escola i les famílies entorn l’ús de les eines digitals sigui més fluïda.

Les activitats educatives estan contemplades per a realitzar-se dins o fora de l’horari lectiu i de forma conjunta o independent amb: mares i pares, mestres i professorat, educadors, monitors i menors.

Podeu contactar amb nosaltres per sol·licitar informació sense compromís.

Iris Roch
Cafè i Social Media