El passat divendres 6 de març vam fer una trobada amb mares de l’AFA Escola Sagarra de Barcelona.

El debat es va centrar en com abordar, de forma preventiva, l’ús de pantalles a la infància.

Vam fer memòria sobre el naixement d’Internet, com va arribar a les nostres vides i la rapidesa que hem integrat les tecnologies en el nostre dia a dia. Aquest fenomen inquietava; la immediatesa i el consumisme que proporcionen les plataformes digitals.

Algunes de les preocupacions que es van plantejar van ser l’abús de les pantalles, l’ús i la privacitat que preserven els menors a les xarxes socials, l’aïllament i la pèrdua de les relacions interpersonals, el contingut inapropiat al qual es pot tenir accés, etc. La qüestió va girar entorn de: com acompanyar digitalment?

Vam compartir un espai de dubtes, reflexions i intercanvi d’experiències que van proporcionar un debat ric i interessant.

Va sorgir la pregunta estrella: a quina edat donem el mòbil? Ens podem posar d’acord amb les famílies de la classe?

Què suposa per un menor tenir o no tenir mòbil mentre “tots els seus companys i companyes” en tenen? Si ens neguem a donar l’eina, estem donant peu que no formi part del seu grup, que es perdi coses, etc.?

Com conviure amb el fet que els menors vagin per davant en el “domini” de les pantalles? Tenim nosaltres com adults alguna cosa a ensenyar? Podem acompanyar en aquest aspecte sense haver tingut nosaltres uns referents?

Vull agrair la participació activa del grup i a l’Associació Dinamic per a plantejar-nos formar part d’aquesta iniciativa.

Iris Roch