Confinament empantallat. Repte 1: com acompanyar digitalment els nostres fills i filles mentre teletreballem?

Aquesta és una de les primeres preocupacions que ens han arribat. Aportem algunes idees:

En primer lloc, és important tenir una rutina diària programada amb horaris. 

En segon lloc, pantalles per a fer què? Hi ha moltes aplicacions educatives que segur que ens han dit a l’escola per treballar (de mates, aprendre els colors, idiomes, etc.)

En tercer lloc, buscar una estona al dia per compartir els seus interessos dels menors de la casa per les pantalles, a què juguen? Què els agrada?

Per últim, limitar el temps davant les pantalles i alternar recursos (deures, jugar, pantalles, família, descansar, etc.)

L’experiència ens diu que els menors agraeixen que els limitem, perquè asseguren ho necessiten. A més a més, l’estructura i l’ordre els proporciona seguretat i autonomia.

I vosaltres, com ho porteu?

#confinamentempantallat #familiaconnectada #connectem #pantalles #infancia #adolescencia #familia 

Scroll to Top