Sensibilització digital

Ús i abús de les pantalles

Una de les vessants de Cafè i Social Media, com a programa comunitari de l'Equip Clínic Cipais, és la sensibilització sobre l'ús i l'abús de les pantalles en la societat. De forma permanent posem sobre la taula temes sobre l'ús que fem de les plataformes digitals per tal de reflexionar i conscienciar a la ciutadania de la necessitat de fer-ne un ús saludable, apel·lant sempre a l'autoregulació i la responsabilitat. Alguns dels temes que hem treballat és: alfabetització digital, masclisme, problemes de convivència, entre d'altres.

Campanyes on hem participat

"Identifiquem el sexisme?"

Campanya de sensibilització social a Acte central del 25 N Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència vers les Dones (Ajuntament de Barcelona, Districte Eixample).

"Vull ser influencer!"

Participació jornada ús i abús de les TIC: “Vull ser influencer!” amb la col·laboració d’Oscar Cumí. Jornades pedagògiques a l’Institut Thos i Codina de Mataró.

"Hàbits cibersaludables"

Campanya “Internet Segura” per fomentar els hàbits cibersaludables, adreçada a la ciutadania. En col·laboració amb la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. 

"Connecta amb la família"

Campanya de sensibilització social #familiaconnectada per reflexionar sobre l’ús i l’abús que fem de les pantalles en l’àmbit familiar.

"Confinament empantallat"

Campanya per a sensibilitzar sobre l’ús de pantalles en època confinada

Scroll to Top