Gestió de les xarxes socials a la infància i l'adolescència

Canvi de paradigma

Les Noves Tecnologies han entrat amb força dins la nostra societat. Una entrada que ha provocat grans canvis en el nostre dia a dia i, en especial, en la nostra manera de comunicar-nos.
Actualment, dins d’aquesta societat revolucionada per tant canvi, ja podem parlar de l’existència de “nadius digitals”. Els nadius digitals són infants i en part, la majoria dels adolescents actuals, que han nascut i crescut envoltats sempre de tecnologia. Tenen un gran poder, ja que durant les 24 hores del dia estan “connectats” al món a través de l’ordinador, tablet o mòbil.
Són ciutadans que no coneixen els límits dins la comunicació bidireccional. Tota la informació que volen obtenir, està a l’abast d’un sol “click”.

El poder de les Xarxes Socials

Com a usuaris, cal que entenguem que el poder que proporcionen les Xarxes Socials com a eina per relacionar-nos, ha de ser conscient i coherent amb nosaltres mateixos.
Mares i pares, mestres i alumnes han de conèixer les característiques de cada xarxa social per prendre consciència del que comporta un ús incorrecte o inadequat. També s’han d’establir uns límits i traçar un camí a seguir, que sigui de forma conjunta per anar en una mateixa direcció.
És per això, que des de Cafè & Social Media hem dissenyat unes conferències i tallers relacionats amb la correcta gestió de les xarxes socials, en l’etapa de la infància i l’adolescència, tenint en compte els tres públics objectius d’aquest procés:

  • Mestres i professors
  • Mares i pares
  • Infants i adolescents

Mestres i professors

Quin paper juga l’escola en la creació de la identitat digital dels alumnes? Són una part essencial en el desenvolupament emocional i cognitiu dels infants i joves, ja que formen part durant una llarga etapa de la seva vida. Per tant, l’escola no ha de considerar les Xarxes Socials com un perill per l’educació sinó que les poden utilitzar com una eina complementària i crear bons hàbits en el seu ús.

Mares i pares

Tenim clar per on naveguen els nostres fills? Els nostres fills estan tot el dia enganxats? Publicant fotos sense parar? Deixem de veure el món digital com un tema tabú i perillós i acompanyem als nostres fills en la creació conjunta d’un espai digital positiu.

Infants i adolescents

La revolució digital ens fa viure en constant pressió. Creix la filosofia d’haver d’estar presents i actius en totes les xarxes socials actuals… Però, tenim consciència llavors de la nostra presència a la xarxa? Sabem exactament on es mostren les nostres dades?
Cal que els infants i adolescents tinguin present que un ús descontrolat pot perjudicar seriament la seva imatge i, en conseqüència, pot crear una mala reputació online que pot afectar-lo en un futur pròxim.
No cal agafar-li por a les Xarxes Socials. Si es saben gestionar bé, són un recurs molt beneficiós per potenciar les nostres relacions, fer créixer la nostra marca personal i obtenir diversos beneficis per al nostre creixement dins d’aquesta societat 2.0.
Per a més informació, podeu consultar el catàleg educatiu o posar-vos en contacte amb nosaltres a hola@cafeisocialmedia.cat.

Scroll to Top